0,00 kr

img

SNABB LEVERANS

Leveranstiden är 1-3 arbetsdagar med DHL Express

img

KONTAKTA OSS

Söker Du svar?

img

ÅTERKOPPLING FRÅN KUNDER

Kunders erfarenheter

img

Klarna-Säker shopping

Delbetalningar, 14 dagars faktura

Köpinformation

1. Omfattning och giltighet av villkoren

1.1 Villkoren gäller mellan alla personer och Knaitek OÜ, ägaren till webbutiken mobilyx.se (nedan kallad Mobilyx), vid juridiska relationer vid köp av produkter via webbutiken Mobilyx. 
1.2 Förutom dessa villkor regleras juridiska relationer vid köp av produkter via webbutiken Mobilyx av Republiken Estlands gällande lagstiftning. 
1.3 Knaitek OÜ är berättigad att ändra och komplettera dessa villkor och prislistan med hänsyn till utvecklingen av webbutiken Mobilyx och för bättre och tryggare användning av webbutiken. Ändringar och kompletteringar av villkoren och prislistan publiceras på webbplatsen www.mobilyx.se. Ändringar och kompletteringar av villkoren och prislistan träder i kraft i och med publicering av ändringen eller kompletteringen på webbplatsen www.mobilyx.se. Om Du har lagt Din order före ikraftträdandet av en ändring i villkoren tillämpas de villkor som gällde vid tidpunkten för orderläggandet på juridiska relationer mellan Dig och Knaitek OÜ, utom när annat föreskrivs i lagstiftningen eller i dessa villkor.

2. Priser

2.1. Priser i webbutiken Mobilyx gäller med förutsättning att fakturan enligt avsnitt 4 betalas i tid.
2.2. Alla priser inkluderar 20% estniska mervärdesskatt.

3. Varukorgen och orderläggande

3.1. Du kan ändra produkter och antalet beställda produkter i varukorgen. Klicka på knappen „Uppdatera varukorgen“ för att bekräfta ändringen. Klicka på länken „Nästa” för att fortsätta med orderläggandet. Du kommer att omdirigeras till sidan för beställarens uppgifter. 
3.2. Ange alla nödvändiga uppgifter på sidan för beställarens uppgifter och klicka på knappen „Fortsätt”. Du kommer att omdirigeras till sidan för orderbekräftelse och val av betalningssätt. 
3.3. Var uppmärksam när Du fyller i uppgifter på sidorna för beställarens uppgifter och orderbekräftelse; fullständig och korrekt information i dessa fält är en förutsättning för snabb och problemfri leverans av de beställda produkterna. 
3.4. Försäljningsavtalet för produkter anses som tecknat (ikraftträdandet av Avtalet) från och med mottagandet av orderbeloppet enligt orderbekräftelsen på Knaitek OÜ:s bankkonto.

4. Betalning för produkter

4.1. Välj önskat betalningssätt på sidan för orderläggande. 
4.2. Du kan betala för produkterna via Klarna Checkout.

5. Leverans och överlämnande av produkter.

5.1. Efter ikraftträdandet av Avtalet enligt avsnitt 3.4. i dessa Villkor levereras produkterna till Dig vid en tidpunkt överenskommen i förväg via den kontakttelefon som Du har angett vid orderläggandet. Leveranstiden för beställda elektroniska enheter är 5-7 arbetsdagar, undantagsvis upp till 14 arbetsdagar.
5.2. Produkterna levereras av ett kurirföretag inom den leveranstid som anges i produktbeskrivningen.
5.3. Om Din beställda produkt inte finns i lager och måste särskilt beställas från leverantören och det är uppenbart att produkten inte kan levereras inom den leveranstid som anges i produktbeskrivningen samt i andra fall då produkter inte kan levereras i tid pga omständigheter utanför Knaitek OÜ:s kontroll meddelar vi detta inom 2 arbetsdagar från ikraftträdandet av Avtalet enligt avsnitt 3.4. i Villkoren via den kontakttelefon eller e-postadress som Du har angett vid orderläggandet och meddelar även en ny leveranstid för den beställda produkten. Om Du förlorar intresset för köpet pga försenad leverans har Du rätt att avbeställa produkten (se närmare i avsnitt 6.1. och 6.3.) och det betalda beloppet återbetalas (inkl fraktkostnaden). 
5.4. När de beställda produkterna har överlämnats till kurirföretaget kontaktar kurirföretaget Dig i förväg för att specificera leveranstidpunkten. 
5.5. Kurirföretaget levererar produkterna till den adress som Du har angett vid orderläggandet. Leveransadressen kan inte ändras i efterhand. 
5.6. Vänligen se till att kontaktuppgifter som anges vid orderläggandet är korrekta för att undvika förseningar och missförstånd vid leverans. Varken Knaitek OÜ eller kurirföretaget åtar sig något ansvar för förseningar och missförstånd vid leverans om detta beror på bristfälliga eller felaktiga uppgifter angivna vid orderläggandet. 
5.7. Produkterna överlämnas av kuriren med en leveranssedel. Vi rekommenderar att alltid kontrollera försändelsens förpackning innan Du undertecknar leveranssedeln och vid yttre skador notera detta på kurirens exemplar av leveranssedeln. Var god anmäl en skadad förpackning på e-postadress info@mobilyx.se. Produkter med skadad förpackning byts ut om skadan beror på kurirföretaget.
5.8 Våra transportpartners:
- DHL Expess
- PostNord 

5.9 Vid mottagandet av försändelsen bör Du kontrollera i kurirens närvaro att försändelsens förpackning är i gott skick och fri från yttre skador (t ex tecken på att paketet har öppnats, klämskador osv) samt att produkterna, deras antal och kvalitet motsvarar ordern.

Vid yttre skador eller fel, saknade eller defekta produkter ska Mottagaren eller Mottagarens ombud avböja att ta emot försändelsen. I så fall ska Mottagaren eller Mottagarens ombud och kuriren fylla i ett dokument om kontroll av privat försändelse där all information om upptäckta avvikelser anges.

Försändelsen anses som överlämnad när Mottagaren eller Mottagarens ombud har tagit emot försändelsen och undertecknat leveranssedeln (på papper eller på en elektronisk databärare) utan några anmärkningar. Såvida inget annat har bevisats förutsätts det att produkterna är levererade, förpackningen är i gott skick, produkterna, deras antal och kvalitet motsvarar ordern och extratjänster angivna i leveransbekräftelsen på databäraren eller papper är utförda korrekt.

6. Avbeställning och retur

6.1. Du är berättigad till avbeställning efter betalning för produkterna och före leverans av produkterna. Sänd ett meddelande om detta till webbutiken Mobilyx på e-postadress info@mobilyx.se; ange även ordernumret.
6.2. Retur som är senare än 14 dagar dagars ångerrätt gäller inte vid: mobila enheter vars förpackning har öppnats av konsumenten. Butiker är inte förpliktade att ta tillbaka eller byta felfria produkter.
6.3. Alla våra produkter inkluderar frakt som inte återbetalas vid retur; dessa kostnader visas inte på orderfakturan. Konsumenten är berättigad till byte eller retur av produkter köpta i en webbutik inom 14 dagar 2005:59 §10. Vid retur ska produkten vara i oskadad och oöppnad originalförpackning eller oanvänd. Om produkten användes: Konsumenten ska i så fall betala för värdeminskningen som skett för den del han/hon har använt varan utöver vad som ångerrätten tillåter. Säljaren är berättigad att kräva vite på upp till 30%  av det slutgiltiga orderbeloppet 2005:59§15. Konsumenten ska endast betala värdeminskningen om näringsidkaren uppfyllt sin informationsskyldighet enligt 2 § första stycket 9 eller avvisa avkastning.
6.4. För retur ska konsumenten fylla i returformuläret med följande uppgifter: produkt som returneras, ordernummer, bankkonto och namn av mottagaren av återbetalningen. Efter mottagandet av meddelandet om returönskemål skickar vi formuläret till Din e-postadress och specificerar proceduren för retur. Konsumenten betalar normala fraktkostnader för retur.
6.5. Om vi inte kan uppfylla ordern kan vi avvisa den (utan att det medför något ansvar). I så fall återbetalar vi alla förskottsbetalningar för varan i fråga.

7. Garanti och retur av defekta produkter

7.1. Knaitek OÜ ansvarar för defekter och brister på produkter. Konsumenten ska betala fraktkostnaderna för retur. Om garantibetingelser inte kan tillämpas, konsumenten betalar alla fraktkostnader.
7.2. Knaitek OÜ åtar sig inget ansvar för: 
1) försämring av/skada på produkten som beror på Dig. 
2) fel på produkten till följd av ej avsedd användning av produkten. 
3) normalt slitage på produkten vid normal användning. 
7.3. Om telefonen inte kan repareras eller bytas ut, vid retur av en defekt produkt återbetalas det för produkten betalda beloppet (inkl fraktkostnad) till Ditt angivna bankkonto senast inom 30 dagar från mottagandet av reklamationen om avbeställning och returönskemål. 
7.5 Produktinformationen kontrolleras och uppdateras regelbundet. Uppgifterna kan ha uppdaterats efter Ditt senaste besök. Produktinformationen i webbutiken mobilyx.se kan innehålla fel pga fel i tillverkarnas produktinformation. I så fall åtar webbutiken Mobilyx sig inget ansvar för produktinformationens riktighet. Vi rekommenderar att kontrollera produktinformationen på tillverkarens webbplats där möjlighet finns.